วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ปี 2556
บันทึกความทรงจำของขุนนางชาวเยอรมันผู้ถูกขับไล่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง: การสร้างภาพแทนและอัตลักษณ์
โดย รติพร ทิพยะวัฒน์
ดาวน์โหลดได้ที่
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:98778