โดย ผศ.นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์

สำนักพิมพ์ โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558

ลาตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่มีประสบการณ์เรียกได้ว่าโชกโชน เคยต่อสู้ผ่านร้อนผ่านหนาวเพื่อปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาหลายหน เคยประสบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจจนล้มทั้งทวีป และยังเป็นดินแดนต้นกำเนิดของนักต่อสู้ในตำนานอย่างเช เกบารา และซีมอน โบลิบาร์ หรือเผด็จการตัวพ่ออย่างเอากุสโต ปิเนเชต์ และราฟาเอล ตรูฆิโย หรือต้นแบบประชานิยมอย่างฆวน เปรอน

ดังนั้นหากเปรียบลาตินอเมริกาเป็นหนังสือเรียนทางประวัติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ลาตินอเมริกาจะเป็นตำราที่ให้ตัวอย่างได้ในทุกแง่มุม มีความครบถ้วน หลากหลาย และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับใช้กับการศึกษาภูมิภาคอื่นต่อไป

การทำความเข้าใจลาตินอเมริกาในปัจจุบันคงหลีกหนีไม่พ้นการกลับไปศึกษารากเหง้าต้นกำเนิด ก้าวย่างสู่สังคมโลก: พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของลาตินอเมริกาในยุคอาณานิคม จะพาผู้อ่านย้อนเวลากลับไปในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่ 19 เพื่อเรียนรู้ช่วงเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นของกว่า 20 ประเทศ และเพื่อสร้างความเข้าใจต่อภูมิภาคลาตินอเมริกาในปัจจุบัน