จาก "พม่าข้าศึก" ถึง "คนอื่นที่ไม่ใช่คนไกล" อ่าน "เที่ยวเมืองพม่า" ในฐานะสนามความรู้แบบอาณานิคม โดย อ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์