เทปบันทึกภาพการสัมมนาออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

เรื่อง "ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม"

โดย ภาคิน นิมมานนรวงศ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ อรรถพล ประภาสโนบล นักวิชาการอิสระ

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ สินธุประมา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

คลิกลิงค์บันทึกวิดีโอที่นี่