เทปบันทึกภาพการสัมมนาออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

เรื่อง "ยุทธศาสตร์รัฐจารีตเปรียบเทียบหลังหายนะทางทหาร: สาธารณรัฐโรมัน-รัตนโกสินทร์ตอนต้น"

โดย คุณทัศสภา อุมะวิชนี นักศึกษาปริญญาเอก Department of History, School of History, Religion & Philosophies, SOAS, University of London

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

ดูบันทึกวิดีโอที่นี่