"...การมาปฐมนิเทศในครั้งนี้ทำให้เราเห็นภาพประวัติศาสตร์แบบที่ไม่ใช่การท่องจำได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น..."

งานปฐมนิเทศ สาขาประวัติศาสตร์ 2561 วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ จ.นครราชสีมา 

โดย วสิษฐ์พล  ปานเผาะ ชั้นปีที่ 2 สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณคิดว่านักประวัติศาสตร์เขาทำงานอะไรกันบ้างครับ? เขาคงจะเป็น...เด็กเนิร์ดๆ แว่นหนาๆ แบกหนังสือแทบจะหลังหัก เป็นปอดติดเชื้อเรื้อรังเพราะวันๆ เอาแต่นั่งอยู่ในหอจดหมายเหตุ ใช่ครับ...นี่คือภาพที่คนส่วนใหญ่มักจะมองมาเมื่อพูดถึงนักประวัติศาสตร์ มันเป็นภาพที่แม้แต่เราเองก็เคยคิดว่า งานประวัติศาสตร์จะเป็นแบบนั้น จนกระทั่งได้มาสัมผัสกับมันจริงๆ  

เราเคยคิดว่า ประวัติศาสตร์เป็นแค่เรื่องของตำรา เอกสาร หรือ Text หนาๆ ที่ต้องท่องจำทุกตัวอักษรอย่างน่าเบื่อหน่าย แต่ที่จริงแล้ว ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่รอบๆ ตัวเรา โดยที่เรารู้หรือไม่รู้ตัวก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไป ที่ซุกซ่อนคอยให้เราสำรวจและค้นหามันได้ตลอด ไม่แน่นะ...ของที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไร อีกร้อยปีพันปีต่อไป มันอาจจะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่า ครั้งหนึ่งเคยเกิดอะไรขึ้นบ้าง

การมาปฐมนิเทศในครั้งนี้ทำให้เราเห็นภาพประวัติศาสตร์แบบที่ไม่ใช่การท่องจำได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การบรรยายของอาจารย์ การได้แลกเปลี่ยนความคิดกับพี่ๆ น้องๆ ในสาขา ทำให้เราเข้าใจว่า ความรู้ไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ มันเป็นสิ่งที่เราขบคิด ตั้งข้อสงสัย และเล่นสนุกกับมันได้มากกว่าจะเทิดทูนมันเอาไว้บนหิ้ง

เราสนุกกับการชมโบราณสถานมากเลย ได้เห็นร่องรอยศิลปะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในปราสาทหินพิมาย มันแบบ....ตื่นเต้นอ่า แต่มันก็อดไม่ได้นะที่จะตั้งข้อสงสัยว่า... 

         

"...เอ๊ะ!!!?? แล้วนักประวัติศาสตร์มันจะอยู่ในสังคมทุนนิยมแบบนี้ยังไงกัน สังคมที่คนแคร์เม็ดเงินมากกว่าความรู้?..."

และเหมือนอาจารย์เขาจะรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาพื้นฐานที่นักศึกษาประวัติศาสตร์หรือผู้สนใจสาขานี้จะโดนถามเรื่องการทำงานในอนาคต อาจารย์เลยเตรียมข้อมูลส่วนนี้มาตอบข้อสงสัยของพวกเรากัน ประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาที่เป็นศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) ซึ่งไม่ใช่วิชาชีพแบบหมอ วิศวกร เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ ที่เขาเป็นกัน ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้จักการจัดการข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ ประเมินค่ามันได้อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ อาจารย์ยังชี้แจงแถลงไขถึงรายวิชาที่จะเปิดใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานและใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เราร่ำเรียนมาเข้าด้วยกัน เช่น วิชาประวัติศาสตร์กับการสร้างสรรค์สื่อ เป็นต้น

เรียกได้ว่า งานปฐมนิเทศในครั้งนี้ทำให้เราเห็นภาพการทำงานของนักประวัติศาสตร์ และเห็นภาพของความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของประวัติศาสตร์ในอนาคต อีกทั้งยังได้สานสัมพันธ์กับพี่ๆ น้องๆ ในสาขาให้รู้จักกันมากขึ้นอีกด้วย