สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2562 จัดทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์