โครงการปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัยได้รวบรวมบทความวิจัยโดยนักวิชาการไทยหลายท่านว่าด้วยแนวคิดของนักทฤษฎีที่มีอิทธิพลในศตวรรษที่ 20 โดยมีบทวิเคราะห์แนวคิดของนักทฤษฎีท่านอื่นอีกรวมทั้งหมด 10 ท่าน เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านในสังคมไทยได้ทำความรู้จักกับแนวคิดที่มีอิทธิพลในหลายทศวรรษที่ผ่านมา

 

อ.ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ หนึ่งในผู้ร่วมโครงการวิจัยนี้ ได้กล่าวถึงแนวคิดของเฮย์เดน ไวท์ นักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันผู้เขียนทฤษฎีว่าด้วยการเขียนประวัติศาสตร์ เจ้าของผลงานหนังสือ Metahistory ซึ่งวิเคราะห์ขนบของการเขียนประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 รวมถึงชี้ให้เห็นมิติทางด้านการเมืองและวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อการเขียนประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี้ แนวคิดของไวท์ยังมีอิทธิพลต่อแนวทางการเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่สำหรับนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามอ่านได้ในบทความฉบับเต็ม "จริยศาสตร์ของประวัติศาสตร์นิพนธ์: บทวิเคราะห์แนวคิดของเฮย์เดน ไวท์" ซึ่งจะตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ "ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย" วางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้

โปรดดูวิดีโอบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ตามไทได้ที่นี่