เสวนาเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ความลับ โดย รศ.ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ร่วมเปิดตัวโดย รวิตะวัน โสภณพนิช และ อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง