เสวนาเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ความลับ โดย รศ.ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ร่วมเปิดตัวโดย รวิตะวัน โสภณพนิช และ อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

เสวนาเปิดตัวหนังสือกุญแจแห่งฟากฟ้า โดย ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน ที่ร้าน Kinokuniya, Siam Paragon เวลา 13.00-15.00 น. ร่วมเปิดตัวโดย สฤณี อาชวานันทกุล แทนไท ประเสริฐกุล และ พิพัฒน์ พสุธารชาติ

Page 4 of 5